Palvelut

 

 

Naprapatia  

Fysioterapia

Hieronta 

Ryhmäliikunta  

Luennot

Fysiikkavalmennus

 

 

Hoitomuodot

Naprapaatilla on käytössään useita eri hoitomuotoja ja -tekniikoita. Naprapaatin käyttämiä hoitomuotoja ovat esimerkiksi mobilisaatio, manipulaatio, fysikaaliset hoidot, pehmytkudoskäsittelyt, harjoitusterapia sekä ergonominen neuvonta. Lisänä naprapatiassa voidaan käyttää erilaisia laitehoitoja muun hoidon tukena. Eri hoitomuodoilla tähdätään esimerkiksi kivun vähentymiseen, oireiden helpottumiseen, liikelaajuuden lisääntymiseen, toimintakyvyn kohenemiseen sekä fyysisen kunnon paranemiseen. Manuaalisilla käsittelyillä sekä laitehoidoilla pyritään vaikuttamaan erilaisiin anatomisiin rakenteisiin kuten lihaksiin, nivelrakenteisiin, nivelsiteisiin, jänteisiin, hermokudokseen sekä välilevyihin. Naprapaatin työdiagnoosin ja arvion pohjalta tehdään hoito-ohjelmointi sekä määritetään hoidon tavoitteet.

Mobilisaatio

Mobilisaatiolla tarkoitetaan nivelen liikelaajuuden lisäämistä ja nivelen häiriintyneen toiminnan normalisoimista. Mobilisaatiotekniikoita voidaan käyttää sekä selkärangan nivelten, että raajanivelten parempaa liikkuvuutta ja toimintaa tavoiteltaessa. Mobilisaatio voidaan toteuttaa niinsanotusti passiivisesti, jolloin naprapaatti suorittaa sen käsillään. Mobilisaatiota voidaan tehdä myös aktiivisesti niin, että asiakas itse osallistuu liikkeen suorittamiseen. Myös aktiiviharjoitteet voivat sisältää mobilisoivia liikkeitä.

Manipulaatio

Manipulaatiolla tarkoitetaan passiivista hoitomuotoa, jossa nivel viedään manuaalisesti lähelle sen ääriasentoa. Tämän jälkeen niveleen kohdistetaan nopea ja lyhyt voimaimpulssi, jonka avulla nivel viedään sen liikelaajuuden ääriasentoon. Manipulaatiohoidoilla saadaan usein välittömästi lisättyä nivelen liikelaajuutta ja nivelen toiminta normalisoitua. Manipulaatiohoidon yhteydessä voi kuulua niinsanottu naksahdus, joka johtuu paineenvaihtelusta. Manipulaatiohoidon onnistuminen ei kuitenkaan vaadi naksahdus ääntä.

Fysikaaliset hoitomuodot

Naprapaatti käyttää fysikaalisia hoitomuotoja osana hoitokokonaisuutta. Naprapaatin käyttämiä fysikaalisia hoitomuotoja ovat esimerkiksi sähkövirta (TENS), lämpö sekä kylmä. Tärkeimpiä tavoitteita ovat usein kivun lievitys sekä turvotuksen ja tulehduksen vähentäminen sekä rentouttaminen.

Pehmytkudoskäsittelyt

Pehmytkudoskäsittelyt kuuluvat pääsääntöisesti jokaiseen hoitokertaan esimerkiksi ennen muita käsittelytekniikoita. Pehmytkudoskäsittelyt voivat pitää sisällään esimerkiksi lihasvenytystekniikoita, lihaskalvovenytyksiä ja hierontaa.

Harjoitusterapia

Harjoitusterapialla tarkoitetaan hoitomuotoa, jossa ihminen harjoittelee aktiivisesti itse. Naprapaatti tekee asiakkaalleen tarkoin suunnitellun harjoitusohjelman. Harjoitusohjelman tavoitteina voivat olla esimerkiksi nivelen liikuuvuuden lisääminen, lihasvoiman kehittäminen tai koordinaatiokyvyn parantaminen. Harjoitusohjelma suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakkaan toiveiden mukaisesti harjoitteet suunnitellaan joko kotiympäristöön tai kuntosalille.

Ergonominen neuvonta

Naprapaatti kiinnittää myös työssään huomiota tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja vaivojen ennaltaehkäisyyn. Ergonomisessa ohjauksessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi asiakkaan työskentelytapoihin sekä pyritään mahdollisimman tehokkaasti edistämään työ- ja toimintakykyä ohjauksen keinoin. Pyrimme esimerkiksi löytämään asiakkaan kanssa sellaisia työskentelyasentoja ja -tapoja, jotka kuormittavat kehoa mahdollisimman tasaisesti, eivätkä aiheuta kipua tai epämiellyttäviä tuntemuksia.